Tuki- ja liikuntaelinsairaiden ja ikääntyneiden yli 68-v monisairaiden kuntoutuskurssit

Kitinkannuksessa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sairastaville (TULES-kurssi) ja ikääntyneille (IKKU-kurssi)

 

TULES-kurssi

TULES-kurssit ovat ryhmämuotoista kuntoutusta. Näillä kursseilla harjoitteet kohdistuvat nimenomaan selän, niskan, hartian, ylä- tai alaraajan alueille. Kurssille hakevalla täytyykin olla diagnosoituna tule-sairaus, joka on oireillut yli kolme kuukautta.TULES-kursseilla osallistujat voivat olla eri ikäisiä ja eri elämänalueilta; kuntoutuja voi olla opiskelija, työelämässä tai sen ulkopuolella tai vaikkapa kuntoutustuella. Yhteistä kaikille on se, että heidän toimintakykynsä on heikentynyt tule-sairauden myötä, mikä vaikeuttaa arjessa selviytymistä sekä lisää työelämässä olevien fyysistä kuormitusta, ergonomisia ongelmia ja psyykkistä rasitusta. Lisäksi heille katsotaan olevan hyötyä aktivoivasta, moniammatillisesta ryhmäkuntoutuksesta ja toiminnallisesta harjoittelusta. Jokaiseen kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ja kolme viiden vuorokauden mittaista kuntoutusjaksoa. Kuntoutusjaksojen välissä ja niiden jälkeen kuntoutumista seurataan ja sen jatkamiseen kannustetaan seurantayhteydenottojen avulla.Kuntoutuja saa kotiin viemisiksi myös välitehtäviä ja jumppaohjeita ja heitä ohjataan osallistumaan oman paikkakunnan liikuntaryhmiin.

Fyysinen aktivointi ja ohjaus on yksi TULES-kurssin tärkeistä teemoista ja vähintään puolet koko ryhmäohjelmasta painottuukin liikuntaan sekä kullekin ryhmälle soveltuviin toiminnallisiin menetelmiin. Lisäksi kuntoutujat saavat tietoa muun muassa kivun syntymekanismeista ja hallintakeinoista, ohjausta hyvään ravitsemukseen sekä terveyttä ja toimintakykyä tukevaan vapaa-ajan liikuntaan, tukea osallisuuden lisäämiseen ja toimimiseen arjessa, opiskelussa ja työelämässä sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa.Suuri merkitys on myös ryhmän antamalla vertaistuella ja kokemusten jakamisella.

Kurssin toteuttamista koordinoi palveluvastaava ja sen käytännön järjestelyistä huolehtii moniammatillinen työryhmä erikoislääkärin johdolla. Työryhmään kuuluvat erikoislääkärin lisäksi kaksi fysioterapeuttia, sairaanhoitaja, liikunnanohjaaja, sosionomi ja tarpeen mukaan myös ravitsemusterapeutti ja psykologi.  Jokaiselle kurssilaiselle nimetään omaohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet.

Kitinkannuksessa on avustavaa henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden. Kitinkannus sijaitsee Kannuksessa, Keski-Pohjanmaalla rauhallisella Kitinkankaan alueella, mäntymetsän syleilyssä. Kitinkannuksella on  30 vuoden kokemus laitoskuntoutuksen toteuttamisesta. 

Hakemukset kurssille tulee lähettää suoraan Kelalle. Täytä hakemuslomake KU132 ja liitä mukaan Lääkärinlausunto B. Katso tästä Kelan ohjeet kurssille hakemisesta.

Kitinkannuksen kursseille voi hakeutua Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueelta. Myös muualta Suomesta voi kursseille hakeutua, mutta silloin Kela korvaa vain matkat lähimmän palveluntarjoajan luo. Loppuosa matkasta on omakustanteista. 

 

Kurssille hakeutuminen

Kurssihakemukset toimitetaan Kelalle. Hakemukseen tarvitaan lääkärin B-lausunto ja Kelan lomake KU132 

 

2021 alkavat TULES-kurssit Kitinkannuksessa

Katso lisätietoja Kelan kuntoutuskurssihausta klikkaamalla kyseisen kurssin linkkiä  

 

Kurssin numero 79572 ja 79569 alkaen 25.10.2021

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille, joilla on selkäsairaus tai niskan, hartian tai yläraajan sairaus

 

Kurssin numero 79574 alkaen 15.11.2021

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille, joilla on alaraajan tule-sairaus

 

Kurssin numero 79570 alkaen 13.12.2021

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella olevilla tai opiskelijoille, joilla on selkäsairaus

 

Kurssin numero 80885 alkaen 21.3.2022

Alle 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville, joilla on selän, niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus

 

Kurssin numero 80876 alkaen 2.5.2022

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille, joilla on selkäsairaus 

 

Kurssin numero 80879 alkaen 2.5.2022

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille, joilla on selkäsairaus 

 

Kurssin numero 80881 alkaen 6.6.2022

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille, joilla on niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus

 

Kurssin numero 80878 alkaen 4.7.2022

Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille, joilla on selkäsairaus 

 

Loput vuoden 2022  ja 2023 kurssit ilmoitetaan myöhemmin. 

 

IKKU-kurssi

IKKU-kurssi on yli 68-vuotiaille monisairaille kohdennettu kuntoutuskurssi. Kurssi on kokonaan Kelan kustantama eli kuntoutujalle itselleen ei tule lainkaan kustannuksia kurssille osallistumisesta. Kela maksaa myös osallistujan matkakustannukset kurssijaksoille ja takaisin kotiin.

Kurssi voidaan myöntää henkilölle, jonka selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin. Kurssin osallistujalla on oltava riittävästi toimintakykyä, jotta hän voi liikkua ilman jatkuvaa avustamista joko apuvälineen turvin tai ilman apuvälinettä. Lisäksi kuntoutujan olisi jaksettava osallistua kurssiohjelmaan ja hänellä tulisi olla halua osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Lievä muistisairaus ei ole este kurssille osallistumiseen.  Kurssijaksojen välillä tehdään myös kotikäynti, jossa kuntoutujan läheisen toivotaan olevan mukana.

Kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ja kaksi viiden päivän mittaista kuntoutusjaksoa, joiden välissä on kotikäynti. Kurssijaksojen jälkeen kuntoutumisen edistymistä seurataan vielä seurantayhteydenottojen avulla. Kurssikokonaisuuden kesto on noin 10 kuukautta.

Kurssipäivä kestää noin 8 tuntia, joista noin 5 tuntia on varsinaista ohjattua toimintaa. Välillä syödään, kahvitellaan, levätään ja seurustellaan vapaamuotoisesti.  Ohjelmaan kuuluu haastatteluja, keskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä. Kurssin teemoja voivat olla esimerkiksi arjessa toimiminen, fyysinen aktivointi, muistin harjoittaminen, ravitsemusohjaus ja vuorovaikutustaitojen tukeminen. Lisäksi annetaan tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista.

Kurssin toteuttamista koordinoi palveluvastaava ja sen käytännön järjestelyistä huolehtii moniammatillinen työryhmä erikoislääkärin johdolla. Työryhmään kuuluvat lääkärin lisäksi sairaanhoitaja ja fysioterapeutti ja tarpeen mukaan sosionomi, toimintaterapeutti, psykologi ja geronomi. Jokaiselle kurssilaiselle nimetään omaohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet.

Kitinkannuksessa on avustavaa henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden. Kitinkannus sijaitsee Kannuksessa, Keski-Pohjanmaalla rauhallisella Kitinkankaan alueella, mäntymetsän syleilyssä. Kitinkannuksella on 30 vuoden kokemus laitoskuntoutuksen toteuttamisesta. 

Hakemukset kurssille tulee lähettää suoraan Kelalle. Täytä hakemuslomake KU132 ja liitä mukaan Lääkärinlausunto B. Katso tästä Kelan ohjeet kurssille hakemisesta.

Kitinkannuksen kursseille voi hakeutua Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueelta. Myös muualta Suomesta voi kursseille hakeutua, mutta silloin Kela korvaa vain matkat lähimmän palveluntarjoajan luo. Loppuosa matkasta on omakustanteista. 

Katso lisätiedot kurssin linkkiä klikkaamalla Kelan kuntoutuskurssihausta 

 

Kurssin numero 78771 IKKU alkaen 22.11.2021 Ikääntyneet monisairaat, yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

Kurssin numero 78772 IKKU alkaen 29.11.2021 Ikääntyneet monisairaat, yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

Kurssin numero 80393 IKKU alkaen 31.1.2022 Ikääntyneet monisairaat, yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

Kurssin numero 80394 IKKU alkaen 4.4.2022 Ikääntyneet monisairaat, yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

Kurssin numero 80395 IKKU alkaen 30.5.2022 Ikääntyneet monisairaat, yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville

 

Loput vuoden 2022  ja 2023 kurssien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

 

Kysy lisää kuntoutuskursseista kuntoutussihteeriltämme Sirpa Lehtiseltä p. 044 5754 523 tai kuntoutuspäälliköltämme Päivi Kotkalta p. 044 5754 538.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäikö joku askarruttamaan? Kysy meiltä!